Drôtový počítač, aktuálna rýchlosť, priemerná rýchlosť, celkové / Denné kilometre, Automatický štart / stop, batérie CR2032.
  • Výrobca Echowell