SHOP roku

Informácie ku splátkam od Cetelemu

O nákupe na splátky

Nákup vybraného tovaru bez potrebných finančných prostriedkov je možné realizovať z pohodlia Vášho domova aj pri nákupe na internete veľmi jednoducho a bezpečne. Vyberiete a objednáte si tovar, ktorý si chcete kúpiť, a po odoslaní objednávky vyplníte žiadosť o poskytnutie úveru. Počas krátkej chvíle dostanete späť odpoveď, či bola vaša žiadosť o úver predbežne schválená. V prípade, že áno, využite aktuálnu novinku - podpis zmluvy sms správou pre čo najrýchlejšie vybavenie Vašej objednávky. Viac informácií: elektronický podpis zmluvy. Alebo nám dodať (poštou alebo osobne) podpísanú zmluvnú dokumentáciu vrátane potrebných dokladov (pozri nižšie). Objednávku spracujeme a tovar Vám následne doručíme až domov.

 

Výhody nákupu na splátky

 • pre Vaše nákupy už od 100 €
 • splátky sa riadia Vašimi potrebami
 • jednoduché a rýchle vybavenie on-line
 • výhodné poistenie úveru do 65 roku života proti nečakaným situáciám

 

Nákup na splátky je jednoduchý, zabere Vám pár minút

 • Vložte tovar do nákupného košíka.
 • Vyplňte všetky požadované údaje pre objednávku. Spôsob platby zvoľte "Na splátky Cetelem".
 • Po odoslaní objednávky sa dostanete na stránku výpočtu splátok. Vyberte si variantu splácania podľa Vašich možností. V prípade, že Vám navrhnuté splátky vyhovujú, stlačte "Odoslať na vybavenie".
 • V ďalšom kroku vyplňte formulár žiadosti o poskytnutie úveru. Všetky údaje zadávate priamo na stránkach spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky a sú považované za prísne dôverné.
 • Okamžite po vyplnení a odoslaní žiadosti o poskytnutí úveru sa Vám zobrazí predbežné vyjadrenie spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky k Vašej žiadosti.

Ak bola vaša Žiadosť predbežne schválená, využite aktuálnu novinku - podpis zmluvy sms správou pre čo najrýchlejšie vybavenie Vašej objednávky. Viac informácií: elektronický podpis zmluvy.

Alebo si vytlačte zmluvnú dokumentáciu. Podpíšte príslušné dokumenty podľa uvedených inštrukcií a s kópiami všetkých požadovaných dokladov nám ich zašlite poštou na adresu: Miroslav Kubica KUBICAŠPORT, Pri celulózke 8710/47, 01001 Žilina, Slovenská republika. Dokumenty s dokladmi môžete taktiež priniesť do sídla spoločnosti.

Vaša objednávka bude spracovaná a odoslaná po obdržaní potvrdenia od CETELEM (pri SMS podpise) alebo po tom, čo obdržíme Vami podpísanú zmluvnú dokumentáciu nazvanú ,,Vyhotovenie určené pre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky " so všetkými požadovanými dokladmi.

 

Podmienky pre získanie úveru a potrebné doklady

 • občianstvo SR
 • vek od 18 rokov
 • pravidelný a trvalý zdroj príjmu (zamestnanecký pomer, dôchodok)

 

Čo k žiadosti o poskytnutie úveru musíte predložiť?

 • 1 x podpísané Spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (podpísať na strane 2/4) v súvislosti so Žiadosťou/Zmluvou o poskytnutí úveru. Jedná sa o doklad vyhotovenie určené pre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky
 • 1 x podpísaná Žiadosť/Zmluva o poskytnutí úveru: a, "zmluvu" pre nového klienta CETELEM . Zmluvu je potrebné podpísať a to na strane 6 z 8 bod 17. a na strane 7 z 8 (Dohoda o zrážkach zo mzdy a iných prijímov). Podpis na strane 6 z 8 bod 18. nie je povinný. b, "zmluvu" pre existujúceho klienta CETELEM, ktorý vlastní kreditnú kartu CETELEM a vyplnil zrýchlený variant žiadosti, tzv. VAR Zmluvu je potrebné podpísať a to na strane 4. Jedná sa o Zmluvu vyhotovenie určené pre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky
 • 1 x kópiu oboch strán občianskeho preukazu (Cudzí štátni príslušníci: Kópia povolenia na trvalý pobyt v SR)
 • 1 x kópiu oboch strán druhého dokladu totožnosti ( jeden z menovaných, napr. vodičský preukaz, cestovný pas, zbrojný preukaz, preukaz fyzickej osoby z ťažkým zdravotným postihnutím – ZŤP, potvrdenie o výške príjmu, výmer o dôchodku, daňové priznanie v prípade SZČO, doklad o bydlisku – faktúry za energie, telefón, internet, televízia, pracovná zmluva v prípade klientov zamestnaných v zahraničí)
 • doklad potvrdzujúci výšku príjmu (viď. tabuľka), pričom príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný s príjmom uvedeným v doloženom doklade:

 


Zdroj príjmu
 


Potrebné doklady
 

 Zamestnanci

 • 3 posledné výplatné pásky * alebo
 • 3 posledné výpisy z osobného účtu * alebo
 • potvrdenie o príjme od zamestnávateľa staré max. 30 dní, preukazujúce PRIEMERNÝ príjem za posledné 3 mesiace *

 * doklady sa požadujú len v prípade, ak klient nesúhlasí s dotazom do Sociálnej poisťovne

 Dôchodcovia

 • potvrdenie o poberaní dôchodku (výmer zo Soc. poisťovne) * alebo
 • potvrdenie z pošty * alebo
 • 3 posledné výpisy z účtu kam je poukázaný dôchodok *

 * doklady sa požadujú len v prípade, ak klient nesúhlasí s dotazom do Sociálnej poisťovne

 Podnikateľ (SZČO):

 • potvrdenie o podaní DP a zároveň
 • kompletné posledné daňové priznanie a zároveň
 • výpisy z podnikateľského účtu za posledné tri mesiace

 Konateľ / Spolumajiteľ firmy:

 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo DP typu A
 • 3 posledné výpiys z osobného účtu

 Klient s trvalým pobytom na SR zamestnaný v ČR, HU, AT:

 • pracovná zmluva a zároveň
 • 3 posledné výpisy z osobného účtu kam je klientovi poukazovaná mzda

 

Pre úver nad 3 320€ prosíme doložiť navyše: doklad preukazujúci trvalé či prechodné bydlisko. Takým dokladom môže byť výpis z účtu alebo akékoľvek vyúčtovanie platieb či služieb (za elektrinu, plyn či telekomunikačné služby a pod.), zloženka SIPO.
Ak uvádzate do žiadosti príjem partnera, platia rovnaké pravidlá dokladovania aj pre partnera.
 

Sprostredkovateľ vykonáva činnosť sprostredkovania úverov na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci pre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky; je oprávnený vykonávať túto činnosť aj pre iných veriteľov.

 

Primárny doklad totožnosti

 • Občania SR: Kópia platného občianskeho preukazu
 • Cudzí štátni príslušníci: Kópia povolenia na trvalý pobyt v SR

 

Druhý dokument alebo doklad na overenie identity:

 • pas,
 • vodičský preukaz,
 • preukaz fyzickej osoby z ťažkým zdravotným postihnutím – ZŤP,
 • zbrojný preukaz,
 • potvrdenie o výške príjmu,
 • výmer o dôchodku
 • daňové priznanie v prípade SZČO,
 • doklad o bydlisku – faktúry za energie, telefón, internet, televízia,
 • pracovná zmluva v prípade klientov zamestnaných v zahraničí

Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Používaním týchto internetových stránok s tým vyjadrujete svoj súhlas. Ďalšie informácie