Zberné miesto na servis lyží a snowboardov

Servis lyží

KUBICASPORT priamo nevykonáva servis. Sme zberné miesto pre externé servisné stredisko. Ideálne je doniesť lyže alebo snowboard začiatkom týždňa a do 2 - 4 dní sú hotové.

 

Cenníky servisu lyží a snowboardov:


Základné servisné služby
 


         Suma         

Malý servis – lyže – pár (Základné brúsenie slkznice a hrán, bočné brúsenie hrán, voskovanie)

16 €

Malý servis – snowboard (Základné brúsenie slkznice a hrán, bočné brúsenie hrán, voskovanie)

18 €

Veľký servis – lyže – pár (Malý servis a malá oprava sklznice (zalievanie sklznice))

20 €

Veľký servis – snowboard (Malý servis a malá oprava sklznice (zalievanie sklznice))

25 €

Pretekársky servis – lyže – pár (Malý servis s ručným uhlovaním hrán)

25 €

Pretekársky veľký servis – lyže – pár (Malý servis s ručným uhlovaním hrán a malá oprava sklznice (zalievanie sklznice))

27 €

Preparácia sklznice (voskovanie) – pár lyže, snowboard

3 €

 

 


Doplnkové servisné služby
 


   Suma   
 

Veľká oprava sklznice - vkladanie (každých začatých 5 cm)

10 €

Veľká oprava hrán - vkladanie hrán (každých začatých 15 cm)

15 €

Lepenie rozlepy (každých začatých 20 cm)

10 €

Ručná preparácia sklznice (zažehľovanie vosku) – pár lyže, snowboard

6 €

Štruktúra na sklznici

15 €

Odmastenie a očistenie sklznice

4 €

Celkové očistenie a preleštenie

5 €

 


Viazania - montáž
 


 Suma 
 

Montáž viazania a nastavenie lyže – pár

12 €

Montáž viazania s podložkou pod viazanie a nastavenie

22 €

Montáž podložky pod viazanie

14 €

Montáž viazania s vyhotovením špeciálnej šablóny

25 €

Montáž bežeckého viazania

15 €

Montáž skialpinistického viazania

25 €

Montáž viazania na snowboard

10 €

Montáž brzdy

8 €

Nastavenie vypínacích síl

3 €

Demontáž viazania

5 €

Vykolíkovanie 1 diery po viazaní

1 €

Vyvložkovanie vytrhnutého viazania 1 vložka

2 €

 


Ďalšie služby
 


Suma
 

Výmena krúžku na palice 1 krúžok a medzikus

6 €

Úschova batožiny 1ks

2 €

Úschova lyží 1 pár

2 €

Antirezonant (aplikácia do 8 dier)

10 €

 

Ceny platia pre všetky dĺžky lyží a snowboardov.

Na požiadanie je možné vykonať servisné práce prednostne s účtovaním cenovej prirážky vo. výške 25% z ceny služby.

Cenník je platný od 1.12.2017