duralová hlava - oceľový zámok s mierkou zasunutia, hmotnosť 250 g, čierna lesklá