Rok 2018 a 2019 z pohľadu Dopravného inšpektorátu v Žiline

Krátko som sa rozprával s riaditeľom Okresného dopravného inšpektorátu v Žiline s Pplk. Ing. Mariánom Večeríkom.Rok 2018 a 2019 z pohľadu Dopravného inšpektorátu v Žiline

Pán Večerík, aký bol rok 2018 na cestách? Za čo bolo najviac udelených pokút?

V roku 2018 bolo Okresným dopravným inšpektorátom v Žiline udelených 75 pokút za sumu 820 €. Celkom bolo zistených 21 vodičov bicyklov pod vplyvom alkoholu. Podrobná štatistika pokút cyklistov sa nevedie.

V roku 2018 mali cyklisti na cestách v okrese Žilina účasť na 34 dopravných nehodách, čo je o jednu menej oproti predošlému roku. Pri týchto nehodách bola 1 osoba usmrtená čo je rovnako ako minulý rok. 6 osôb bolo ťažko zranených, čo je nárast o 1 oproti roku 2017. A 17 osôb bolo ľahko zranených. V tomto prípade ide o nárast o 4.

Čo očakávate od roku 2019?

Uvidíme čo rok prinesie. V Žiline máme novinku zdieľania bicyklov BikeKIA. Uvidíme čo bude.

Rád by som prešiel k otázkam typu "správne / nesprávne". Takže čo robia cyklisti správne?

To je jednoduché. Keď dodržiavajú pravidlá v zmysle zákona 8/2009 o cestnej premávke.

A čo robia nesprávne?

V prvom rade treba uviesť, že cyklista je vodič nemotorového vozidla a v cestnej premávke sa tak musí aj správať. Musí mať základné znalosti zákona 8/2009 o cestnej premávke. Mal by poznať okrem iných ustanovení najmä §4 povinnosti vodiča a §55 osobitné ustanovenia o cyklistoch.
Z povinnej výbavy cyklistom najčastejšie chýba prilba a reflexné prvky. Ďalej je to nedostačujúci technický stav bicykla. A v prípade detí, konkrétnejšie osôb mladších ako 10 rokov, je to jazda bez dohľadu.

Na cestách niekedy vidíme skupiny cyklistov, buď sú to rodiny, kamaráti alebo cyklisti v rámci tréningu. Ako sa má táto skupina správať na ceste?

Podľa §55 ods. 2 z. 8/2009 cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou, to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Pokiaľ ide o preteky, kde vidíme pelotón, tak v tomto prípade je potrebné povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, ktoré vydáva príslušný cestný správny orgán.

Niekedy si na prechádzke všimnem psa pri cyklistovi. Nemyslím malé psy umiestnené na nosiči ale tie väčšie, ktoré stíhajú bežať popri cyklistovi. Niekedy sú na vodítku, niekedy nie. Ako sa správať v takomto prípade?

Podľa §55 ods. 2 z. 8/2009 cyklista nesmie viesť počas jazdy psa ani iné zviera.

V našej predajni a eshope sú populárne horské bicykle a elektrobicykle, ktoré ľudia využívajú na jazdu do prírody. Pozerá sa zákon zvlášť na cyklistu v obci a v prírode?

Pravidlá cestnej premávky platia na komunikáciách, pre jazdu v prírode, mimo komunikácií, neplatia pravidlá cestnej premávky!

Pán Večerík, ďakujem Vám za rozhovor.

Nemáte začo

 

 

Páčil sa vám tento článok? Tak sa prihláste na odber newslettra a zostaňte vo forme.


Chcem sa prihlásiť